ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

 

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง)

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 28 ก.พ. 2567  | เข้าชม : 136  ครั้ง