ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : สรุปผลการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

 

 

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง)

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่แวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 170 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดจุฬามณี
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
ศาลาธรรมสังเวช วัดโคก
ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 20 พ.ย. 2566  | เข้าชม : 183  ครั้ง