ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Progress EIA Report)

 

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (แยกทุ่งมะขามหย่อง)เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนก ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Progress EIA Report) รายละเอียดดังนี้


โพสโดย : admin  | 30 ต.ค. 2566  | เข้าชม : 252  ครั้ง