ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Draft EIA Report)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (แยกทุ่งมะขามหย่อง) เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด ที่ปรึกษาได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Draft EIA Report) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1      ไฟล์แนบ 2     
โพสโดย : admin  | 30 ม.ค. 2567  | เข้าชม : 124  ครั้ง